Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2019-07-19

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego

Projekt realizowany jest na terenie subregionu północnego województwa opolskiego tj. powiatu: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego i brzeskiego w okresie od 1 grudnia 2018 do 1 grudnia 2021.

Wspieramy działania społeczne i gospodarcze mieszczące się w ramach ekonomii społecznej. Oznacza to, że z naszej pomocy mogą skorzystać głównie podmioty, które realizują cele społeczne za pomocą instrumentów rynkowych, oraz osoby zainteresowane.

Czytaj aktualność: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego
2019-07-02

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie REKRUTACJA

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie jest placówką edukacyjno - wychowawczą, która realizuje kształcenie ogólne oraz przygotowanie zawodowe w Publicznej Szkole Podstawowej, w kl. VII i VIII przysposabiającej do pracy w zawodzie oraz Branżowej Szkole I stopnia.

Czytaj aktualność: Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie REKRUTACJA
2019-06-13

Zmiany w Profilowaniu

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przepisy nakładające obowiązek ustalania przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla bezrobotnych przestają obowiązywać z dniem 14 czerwca 2019 r.

Czytaj aktualność: Zmiany w Profilowaniu
2019-05-08

Nabór do zawodowej służby wojskowej

Nabór do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w m. Żagań.

Czytaj aktualność: Nabór do zawodowej służby wojskowej
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji