Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Telefony : Książka Online

Email : opkl@praca.gov.pl

jak trafić do urzędu ?     |  

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2020-02-21

Spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach kampanii "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona propozycja podjęcia służby w wojsku i wynikające z niej korzyści, ze szczególnym uwzględnieniem II turnusu służby przygotowawczej w 2020 roku oraz uzupełnienia nowo formowanego 171 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Brzegu 26.02.2020r. w godzinach od 10:00 do 13:00.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej ogłaszamy, że z dniem 18.02.2020r. rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu która trwać będzie do 02.03.2020r. do godz. 15:30. Informujemy, że każdorazowo w ramach naboru przewiduje się udzielenie dotacji dla maksymalnie 6 przedsiębiorstw społecznych/ grup inicjatywnych tworzących nowe przedsiębiorstwo społeczne/ podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne.

2020-02-18

Informacja o środkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku informuje, iż na dzień dzisiejszy nie dysponuje środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 r. życia.

 

OGŁOSZENIE DNIA 03.02.2020R. INFORMACJI O IV PLANOWANYM NABORZE REKRUTACJI DO PROJEKTU: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO”

Wyszukiwarka form aktywizacji
Brak form aktywizacji