Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-03-26

PROJEKT "KROK DO SAMODZIELNOŚCI" - AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Fundacja Aktywizacja w Opolu zaprasza wszystkich chętne osoby , spełniające poniższe kryteria do wzięcia udziału w projekcie "Krok do samodzielności". Okres realizacji: 01.01.2014 - 31.03.2017


Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego i śląskiego.

Czytaj aktualność: PROJEKT "KROK DO SAMODZIELNOŚCI" - AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2014-02-04

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - PO KL DZIAŁANIE 6.2.

(11.03.2014). Wniosek Powiatu Kluczborskiego przeszedl ocenę formalną. Kolejnym etapem jest ocena merytoryczna wniosku.

Powiat Kluczborski planuje złożyć wniosek konkursowy w ramach programu PO KL Działalnie 6.2. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dotacje dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Planowana grupa bezrobotnych do objęcia wsparciem, to m.in. :

- bezrobotni w przedziale wiekowym 18 - 30 lat (minimum 50 % ogółu osób objętych wsparciem), w tym 40 % mają stanowić osoby do 25 roku życia będące tzw. młodzieżą NEET, tj. nie pracujące , nie kształcące się i nie uczestniczące w szkoleniu

- bezrobotni powyżej 50 roku życia

Wśród tych dwóch grup wiekowych powinni się też znaleźć osoby długotrwale bezrobotne (bez względu na wiek) i niepelnosprawne.

Program jest przeznaczony dla osób, które w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej.

Szczegółowy wykaz docelowych grup będzie znany dopiero po EWENTUALNYM WYGRANIU KONKURSU.

Uwaga (nastąpiła zmiana założeń) : program będzie przeznaczony dla osób bezrobotnych z 2 powiatów : kluczborski  oleski i namysłowski.

Planowana kwota dotacji : 40 000 zł. + wsparcie pomostowe

Planowany termin podpisywania umów : maj /  czerwiec 2014.

W związku z ewentualnym szybkim terminem podpisywania umów prowadzimy wstępny [niezobowiązujący nabór] chętnych do przystąpenia do projektu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wstępne zgłoszenie swojego udziału w projekcie na adres e-mail : j.czuczejko@pupkluczbork.pl . W zgłoszeniu prosimy o podanie swojego imienia  i nazwiska, daty urodzenia, zamieszkania - powiatu,  informacji czy dana osoba uczy się lub uczestniczy w kursie, a także planowanej wnioskowanej kwoty oraz planowanego rodzaju rozpoczęcia działalności gospodarczej.

2013-09-30

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - PROJEKT BIGS

Pragniemy poinformować że, od dnia 30.09.2013r. do 25.10.2013r. do godziny 15.00 będzie trwał II nabór rekrutacyjny do projektu "Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego" na otwarcie spółdzielni socjalnych.

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać osobiście w Biurze Projektu w Polanowicach lub za pośrednictwem poczty, przesyłając bezpośrednio dokumentację na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu).

Strona projektu www.inkubator.byczyna.pl

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji